2011.jpg

שומע תפילה הדרך שלך לתפילה טובה!

book_icon.png

ספרים וחוברות

סדרת ספרי יחל ישראל, הסדרה שכבשה את השוק להשיג במחיר עלות ברשת יפה נוף פלדהיים

guid_icon.png

מדריך למתחילים

חוזר בתשובה? קבל מדריך למתחילים ובו הדרכה איך להתפלל ללא עלות

mov_icon.png

סרטוני הדרכה

למד איך לתפלל סרטוני הדרכה, המדגימים שלבל אחר שלב